O online kasíne | Gerava.com
Home » Semua Hewan » O online kasíne

O online kasíne

Fascinácia online kasína

Otvorenie prevádzkarne hazardných hier na internete je pútavým podnikateľským nápadom pre mnohých majiteľov firiem. Trh online stávkovania sa často rozširuje a presúva miliardy dolárov ročne, ako sa však môžete zapojiť do akcie? V skutočnosti sme zostavili riešenie pre niektoré z najbežnejších otázok, ktoré majú jednotlivci týkajúce sa spustenia online hernej služby.

1. 1. Táto dohoda o riešení (ďalej len “zmluva”) je dohodou medzi vami (ďalej len “vy” alebo “zákazník”) na jednej strane a Golden Nugget Atlantic City, LLC (“GN”) a Thrill Road Interactive NJ LLC (“RSI”) (spoločne “Firma”, “my” alebo “nás”) na druhej strane. Táto zmluva upravuje náš postup a tiež ponúkanie, ako aj vašu prístupnosť, ako aj používanie stránky online kasína Sugar, Residence, či už je prístupná prostredníctvom počítača alebo mobilného telefónu na adrese , alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo akejkoľvek inej technológie. (ďalej len „Poskytovateľ“).

GN má akreditáciu ponúkať Poskytovateľom v štáte New Jacket na základe povolenia Net Pc Gaming Permit NJIGP č. 15-002 vydaného New Jersey Division of Gaming Enforcement (“DGE”) a v súlade a v súlade so stránkou kasína v New Jersey. Zákon o kontrole, NJSA 5:12 -1 a nasl. (ďalej len „zákon“), ako aj usmernenia podporované v ňom, NJAC

3 jednoduché techniky pre online kasíno

(„Pravidlá „Pravidiel“. Spoločnosť GN v skutočnosti uzavrela zmluvu s RSI na prevádzkovanie Služieb a tiež DGE v skutočnosti určilo RSI číslo uznania dodávateľa č. 86573. Na základe vlastného uváženia môžeme túto zmluvu upraviť s upozornením alebo bez neho.

Pokračovaním v používaní Poskytovateľov po skutočnej zmene tejto Dohody vyjadrujete súhlas s takýmito zmenami. V dôsledku toho by ste si túto zmluvu mali prečítať pred každým použitím poskytovateľov. Kópiu týchto podmienok a tiež našich zásad ochrany hráčov môžete kedykoľvek získať zaslaním e-mailu nášmu tímu asistenčných služieb pre hráčov na adresu [e-mail shielded].

1. Účasť na online stávkovaní videohier pre kohokoľvek mladšieho ako dvadsaťjeden (21) (ďalej len „Dospelá osoba“) je trestným činom a tiež nikto mladší ako Dospelý nesmie používať Poskytovateľov. Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek od vás vyžiadať dôkaz o starom alebo opätovne potvrdiť takéto údaje.

2. 2. Existujú federálne www.blogs.rufox.ru/~niko777/22450.htm obmedzenia, ako aj obmedzenia týkajúce sa počítačových hier na webe, konkrétne obmedzenia týkajúce sa počítačových hier na internete uvedené v 18 USC 1084 a nasl. (The Cable Act) a tiež 31 USC 3163 s 3167 (UIEGA). Ide o trestný čin vlády a porušenie právnych predpisov štátu New Jersey (NJSA 5:12 -95.

Ako vám online kasíno môže ušetriť čas, stres a peniaze.

Aby ste sa mohli zúčastniť stávkovania videohier poskytovaných prostredníctvom Služieb, musíte sa doslova nachádzať v štáte New Jersey. Súhlasíte s tým, že sa určite nepokúsite zúčastniť na takýchto stávkových aktivitách, kým sa fyzicky nachádzate mimo štátu New Jersey, a beriete na vedomie, že akýkoľvek typ takéhoto pokusu môže viesť k vynucovacím aktivitám proti vám.

Tieto technológie geolokácie nám oznámia fyzickú polohu modulu gadget, ktorý používate na prístup k stávkovým videohrám prostredníctvom našich riešení. Registráciou účtu prostredníctvom Služby a/alebo využívaním Služieb súhlasíte s vyššie opísaným používaním Geolokačných technológií, ako aj s ukladacím priestorom záznamov potvrdzujúcich vašu oblasť v štáte New Jersey až na desať (10 ) rokov tak, ako to vyžaduje zákon a tiež zákony.

Zavolajte nám, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa harmonogramu akéhokoľvek typu špecifických funkcií. Jednotlivci, ktorí (i) sú využívaní stránkami kasín v štáte New Jacket alebo rôznymi inými firmami, ktoré sú držiteľmi licencií na stránky kasín v štáte New Jacket, a okrem toho (ii) ktorí sú držiteľmi povolenia „životne dôležitého pracovníka“ od DGE , majú zakázané stávkovať v akomkoľvek druhu hazardného zariadenia alebo simulcastingového centra v štáte New Jersey a tiež ako také nemajú povolené získať prístup k Riešeniam ani ich používať.

Chápete a súhlasíte s tým, že nie sme schopní poskytnúť vám akékoľvek právne poradenstvo alebo záruky a neposkytujeme žiadne vyobrazenia ani záruku na službu, pokiaľ ide o platnosť vášho používania Riešení. Ste plne zodpovední za potvrdenie, že vaša registrácia, ako aj používanie a tiež pokračujúce používanie poskytovateľov je v súlade so všetkými právnymi predpismi, ktoré sa na vás vzťahujú.

Najlepší sprievodca online kasínom

Prosím, pozrite si svoje vlastné právne poradenstvo, ak

máte akékoľvek obavy týkajúce sa platnosti vášho používania Riešení. 3. 1. Môžete nastaviť zodpovedné herné limity pre Riešenia, ktoré pozostávajú z obmedzení vkladov, výdavkov, ako aj časových limitov a/alebo sami pozastaviť svoju účasť v stávkových hrách dodávaných prostredníctvom Poskytovateľov na určené obdobie minimálne 72 hodín („obdobie na vychladnutie“), ako je uvedené na: https://www.